Opór ze strony aparatu państwa

Praktycznie całe społeczeństwo jest zgodne co do tego, że państwo w wielu aspektach naszego życia po prostu przeszkadza. Biurokracja rozrosła się do ogromnych rozmiarów, przez co na każdym kroku spotykamy się z pewnymi problemami administracyjnymi. Właściwie wszystkie rodzaje ludzkiej aktywności są w mniejszym bądź większym stopniu kontrolowane przez państwo.Jest to szczególnie widoczne w budownictwie, gdzie